؟؟؟ | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

؟؟؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بابا داشت روزنامه میخوند


بچه گفت: بابا بیا بازی!


بابا که حوصله بازی نداشت


ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود


رو تیکه تیکه کرد و گفت :


فرض کن این پازله…! درستش کن!


چند دقیقه بعد بچه درستش کرد


بابا، باتعجب پرسید:


توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!


بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو درست کردم…


دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن…


دنیا هم درست میشه …
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.