انشایی تامل برانگیز ! | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

انشایی تامل برانگیز !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -انشای پسر بچه آلمانی به پدر رفتگرش:


پدر عزیزم من به خوبی میفهمم

که بسیار با شرف است آنکس که

 انسان باشد و بین آشغال ها نان پیدا کند،


تا آنکس که آشغال باشد 

و بین انسانها نان پیدا کند 

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.