اگر روزی بیدار شویم !Aphorismمحمدکدخدایی (عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

اگر روزی بیدار شویم !Aphorismمحمدکدخدایی (عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اگر  روزی  بیدار شویم !

Aphorism!

اگر   روزی  بیدار شویم

از انبوه آرزوها و  رؤیاها ی مشترکمان

که بر بادشان دادند ، سخن ها خواهیم گفت !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad.erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.