ای پرنده پر بگیر! (شعرقفس2)محمدکدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

ای پرنده پر بگیر! (شعرقفس۲)محمدکدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ای پرنده بیش ازین دیگر مشین

دانه ی مکرو فریب از دست صیادان مچین

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.