با خزانت نیز خواهم ساخت خاك بی خزانم…………… | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

با خزانت نیز خواهم ساخت خاك بی خزانم……………

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تا گل غربت نرویاند بهار از خاك جانم 

با خزانت نیز خواهم ساخت خاك بی خزانم 
گرچه خشتی از تو را حتی به رویا هم ندارم 


زیر سقف آشنایی هات می خواهم بمانم بی گمان زیباست آزادی ولی من چون قناری

 
دوست دارم در قفس باشم كه زیباتر بخوانم 

 

در همین ویرانه خواهم ماند و از خاك سیاهش 


شعرهایم را به آبی های دنیا می رسانم.....................

 
......................عقل یا احساس حق با چیست؟؟؟پیش از رفتن - ای خوب 

كاش می شد این حقیقت را بدانی یا بدانم.......
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.