به روشنان نگاه تو تشنه ام بسيار………….. | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

به روشنان نگاه تو تشنه ام بسيار…………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

من از سكوت و سلام و اشاره دلتنگم

چو موج شعله به جان از كناره دلتنگم

به روشنان نگاه تو تشنه ام بسيار

از ازدحام شب و استعاره دلتنگم

 كجاست مصر عدم؟خواب ديده ام يوسف

ز سجده ي مه و مهر و ستاره دلتنگم

گريست كولي رقصان چو خواند فالم را 

كه مي رسم به تو اما دوباره دلتنگم

 و شعر كودك اندوه توست  مي گريد

در اندرون من و ... پاره پاره دلتنگم.......
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.