بگذاریم سینه ها از کینه ها خالی شود | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

بگذاریم سینه ها از کینه ها خالی شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


تنفیذ

 

ـ یاری ام کنم تا در تحمل سختی‌ها و نامهربانی‌ها صبور،
در مقابله با ظلم و جور جسور،
در بازشناسی گژی‌ها و ناراستی‌ها بینا،
در فرو ریختن دیوار حسد توانا،
در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند،
در شنیدن صدای مردم شنوا،
در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پای‌فشاری در مصالح ملت پابرجا باشم.

ای آشکار کننده زیبایی‌ها و پوشاننده کاستی‌ها از تو عزت می‌خواهم نه خودخواهی،
از تو کرامت می‌خواهم نه خودپسندی، از تو شرافت می‌خواهم نه خود رأیی،
ای دانای همه نهان‌ها و شنونده همه شکوه‌ها از تو می‌خواهم کینه‌توزی‌ها را به مهربانی،
حسادت‌ها را به همکاری و بدبینی‌ها را به همدلی بدل فرمایی.
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.