تباه گشتی ! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

تباه گشتی ! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دریغا  !تو  که سرچشمه پاکی و صفا بودی

چرا افسردی و غرق گنه گشتی

چرا  خود را ز کف دادی

چنین پژمردی و چون شمع اشکریزان تبه گشتی

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.