تو دور آخری هم مستی و هم راستی داری……………. | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

تو دور آخری هم مستی و هم راستی داری…………….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شبیخون خورده را می مانم و می دانم این را هم

که می گیرد ز من جادوی تو چون عقل؛ دین را هم

 

تو خواهی آمد و خواهی گرفت از من به آسانی

دلم را گر حصار خود کنم دیوار چین را هم

 

تو مثل سرنوشتی...غیر تو با من نخواهد بود

اگر پنهانی از تو بسپرم دور زمین را هم

 

چرا باید جز این باشد؟؟؟چرا جز این بخواهم من؟؟؟

چرا باید به ناخوش بگذرانم خوش ترین را هم؟؟؟

 

خوشا با تو خوشا با هرچه بادا بعد از این با تو

که من برچیده ام از  جامه ی جان آستین را هم

 

تو دور آخری هم مستی و هم راستی داری

بپرس از می شناسان قیمت این ته نشین را هم

 

من آن دردم که باقی مانده ام از باده ی پیشین

بگردان تا بگردم با تو  دور واپسین را هم.......

 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.