تک بیتی پرنده و قفس!4محمدکدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

تک بیتی پرنده و قفس!۴محمدکدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 تک بیتی پرنده  و قفس!4

باورم نیست که خدا دین را بسازد قفسی

تا که انسان ستمدیده کشد شاید میانش نفسی

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad.erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.