تک بیت اعتراض! Poet:mohammad-k | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

تک بیت اعتراض! Poet:mohammad-k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چونکه آفتاب کند در شهر ما عزم افول

پاسبان و دزد و قاضی از در دیگر کنند قصد دخول

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad.erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.