خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخدایی(عرفان)

میخواهم چنانِ رعد باران زا

بر زمین بکوبم آیه آیه های باران را

میخواهم بدهم خونبهای  مرگ صحرا

با جوشش سیل رودها وچشمه ساران را

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.