در رؤیای قرصی نان! (همنوایی با انسان آفریقایی) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

در رؤیای قرصی نان! (همنوایی با انسان آفریقایی)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در رؤیای قرصی نان! (همنوایی با انسان آفریقایی)

Poet : mohammad kadkhodaie

میمیرند،...از فرط گرسنگی به تلخی

  در رؤیای شیرین قرصی  نان  

بی نوا مردم افریقای سیاه !


 

 

 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.