دل میرود به بازار…. | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

دل میرود به بازار….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


رفتم وضو نمودم ، بهر نمــــاز و دیدار
تن رفت سوی مسجد،دل رفت سوی بازار
در بین راه شیطان،پرسید از من ای دوست
سوی کجــــا شتابان . گفتم به دیدن یـــار
گفتا خوشا به حالت ،  حقا که در بهشتی
گفتم تو را چه کار است،خندید بهرم این بار
رفتم درون مسجد ،  قصد نمــــاز کردم
آمد به یادم ان وقت ، دلشوره های بازار
حمدی به لب بخواندم ، فکرم ولی پریشان
دستی به پشت من زد ، اهریمنِ ستمکار
گفتا عجب نمازی، باشد زِ سوی دلــدار
خود در نماز باشد ، دل گوشه ای زِ بازار

مرتضی قاسمی

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.