دور باید شد از این خاک غریب………….. | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

دور باید شد از این خاک غریب…………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حال و روزم خوش نیست 
    قصه ام غمگین است
       روزگاری ست که غم در دل من جا کرده است
و کسی هم هرگز 
    گویی از کوچه ی تنهایی من رد نشده است

        تا به گلدان ترک خورده ی دل
               بر لب پنجره ی کلبه ی من آب دهد                                              
یا که دستی بکشد بر غبار دل این پنجره ها
    یا که "ها"یی بکند
زندگی هم که فراموشم کرد
   در پس جاده ی عمر 
     که بسی تاریک است
رد پایی هم نیست
   آخر قصه ی من نزدیک است
روزگاری ست غریب
   و به قول سهراب
       قایقی باید ساخت 
           دور باید شد از این خاک غریب....... ...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.