دیروز و فردا توهمی در ذهن ! (یک سخن و چند سخن )! Aphorism | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

دیروز و فردا توهمی در ذهن ! (یک سخن و چند سخن )! Aphorism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Aphorism!

روی تاریکی های شبت ، گذشته ای که جز تصویرهایی از نارضایتی ها

و زندگی های بثمر نرسیده در ذهن تو باقی نماندست تمرکز نکن !

به روز آفتابی فردا نیز ، نیندیش!

زیرا چه بسا طوفانی در راه باشد !


 
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.