زندگی درد و غم است !(شعرزندگی)Life is pain! Poet:mohammad-k | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

زندگی درد و غم است !(شعرزندگی)Life is pain! Poet:mohammad-k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زندگی ، آینه رنج تمام قد من است

زندگی را بباید

که از پنجره ی کلبه این مردم بیچاره نگاهی بکنیم

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.