ستاره ای درگور مرد ! (اندوه)Poet:mohammad kadkhodaie | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

ستاره ای درگور مرد ! (اندوه)Poet:mohammad kadkhodaie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 دیدم دیشب

ستاره ای از کهکشان به گور غلطید

چون شمردم ستاره ها را

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.