سفره خون و قیام ! (شعر اعتراض)محمد کدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

سفره خون و قیام ! (شعر اعتراض)محمد کدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poet:mohammad-k

برای مردم بیچاره و گرسنه

همه روز و  ، همه شب ها  صیام است

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.