سینمایی | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

سینمایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فیلم که اومدم ببینم اسم ش گیتا س
چرا اومدم سینما نمیدونم؟ حوصله ام سررفته بود درسمو خونده بودم کسی هم نبود اما اینجا اکثراً دونفرند گمونم من تنهام چه شانسی من باید همیشه سانس های ظهر یا صبح بیام که یک شلوغ نباشد و دو همه دونفر نباشند...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.