شرح زندگانی من | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

شرح زندگانی من

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اگر هر آدمی زندگی اش را بخواهد در کتابی پیدا کند سالهای اخیر زندگیم را در " کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد " مارکز  و " در انتظار گودو " بکت دیدم. ...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.