علل استفاده ابزاری از زنان | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

علل استفاده ابزاری از زنان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زن در غرب

بشر با تمام پیشرفت هایی که در علم و تکنولوژی داشته است، پسرفت هایی عظیم، در زمین اخلاق و تنزّل از جایگاه عالی انسانی داشته است. یکی از این مواردی که مصداق جاهلیت مدرن در اروپا و جوامع غیر مذهبی شده است، تنزّل زن از جایگاه واقعی اش، به حدی رسیده که فقط به چشم کالا و ابزار و وسیله رفع...

ادامه مطلب...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.