فروش ميلگرد نيشابور باماتماس بگيريد—بازرگاني عارفخاني | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

فروش ميلگرد نيشابور باماتماس بگيريد—بازرگاني عارفخاني

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23/دي/ 1395

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

17900

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

16800

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز ۳۲

17400

A3
4

میلگرد نیشابور سايز ۱۲

17400

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸

15920

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}

15220

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15220

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد الماس سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

16550 A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

16350

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

16050

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

16050

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

18000 A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

17500

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز ۱2

---

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

17300

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

16500

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

16300

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

16100

A3
ردیف
كوير كاشان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد كاشان سایز ۸

18000                        A3                     
۲

میلگرد كاشان سایز ۱۰

18000

A3
۳

میلگرد كاشان سایز ۱۲

17900

A3
۴

میلگرد كاشان سایز {۱۴تا25}

17700

A3
ردیف
امیرکبیر
قيمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

16350

                       A3                       
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

16050

A3
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

15950

A3
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز ۸

16700

                      A2                    
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}

16600

A3
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

16300

A3
ردیف
اصفهان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد اصفهان سايز16- 14

17500

                        A3                      
۲

میلگرد اصفهان سایز {18تا28}

17000

A3
۳

میلگرد اصفهان سایز 32

16900

A3
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

23500

         {15و23کیلو}ورق2          
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

ورق5/1
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ ,4فابریک

---

       {۶متری}         
2

نبشی 6و ۵فابریک

---

{۶متری}
3

ناودانی ۶

---

{ ۱۲متری}
4

ناودانی ۸

---

{ ۱۲متری}
5

ناودانی ۱۰

---

{ ۱۲متری}...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.