فعلا خوندن تموم | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

فعلا خوندن تموم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دو تا پومودور درس خوندم تمام شام بخورم دایی جان میخواهد فوتبال چلسی و تاتنهام ببینه تا ببینم کی میخواهد بخواب ِِ میخواهم ببینم میشه صبح ساعت شش بلندشم بخونم و هشت و خورده ای هم حرکت کنم سمت دانشگاه برای امتحان ساعت ده امتحان ِِ...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.