قلم کفن پوش !The poem of the uprising | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

قلم کفن پوش !The poem of the uprising

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poet:mohammad kadkhodaie

کفن کرده  به تن

ای مردمان

این

قلم من !

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad.erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.