لب های قشنگش !(عاشقانه ها)Her beautiful lips! Poet: Mohammad Kadkhodaee | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

لب های قشنگش !(عاشقانه ها)Her beautiful lips! Poet: Mohammad Kadkhodaee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her beautiful lips!

Poet: Mohammad Kadkhodaee

آرزویم همه ،...

 از لب داغ  و قشنگش  بوسه  چیدن !

از آن لب های خوش  فرم  و دل انگیز ،

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.