لعنت به تو درد زانوی عوضی | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

لعنت به تو درد زانوی عوضی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نصف شبی نشستیم با پسرخاله کوس شعر میبافیم مثل قدیم خیالبافی های احمقانه میکنیم ... من از درد بیخوابم و پسرخاله از فکر مشکلات مالی و کاری و یکسری چیزهای دیگه مثل اینکه سر حرف های مزخرف توی روستاشون نامزدی ش با یه دختری که دوست داشت بهم خورد ... داریم برای هم از غم و غصه های هم میگم بهش میگم دوتا کوس خل پریود افتادن بهم و دری وری میگن...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.