ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخدایی (عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخدایی (عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یکی از آقایان مراجع فریادش بلند شده بود که چرا دختر فلانی با نمایندگان یکی از فرق

غیر مسلمان حرف زده؟..باید تنبیه شود!!!!!!!!!!

میگویم : نه کار غیر انسانی و غیر شرعی حادث شده و نه خلاف اراده خدا چیزی واقع شده.

نظر شما هم محترم است اما نه در جهت قطع نفس ها وکارهایی که خودتان دوست ندارید!

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.