هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Image result for ‫هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم‬‎
ساده ام مثل کبوتر
که به دیوار تو عادت دارم
تو مرا دانه دهی یا ندهی
آب دهی یا ندهی
چون به دیوار تو عادت دارم...
هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم.
هر کجا آب ببینم.هر کجا دانه ببینم
هر کجا کوچ کنم به تو بر میگردم گردم
تو فقط سنگ نزن.................میرنجم.
ساده ام مثل کبوتر
که به دیوار تو عادت دارم
تو مرا دانه دهی یا ندهی
آب دهی یا ندهی
چون به دیوار تو عادت دارم...
هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم.
هر کجا آب ببینم.هر کجا دانه ببینم
هر کجا کوچ کنم به تو بر میگردم گردم
تو فقط سنگ نزن.................میرنجم.
ساده ام مثل کبوتر
که به دیوار تو عادت دارم
تو مرا دانه دهی یا ندهی
آب دهی یا ندهی
چون به دیوار تو عادت دارم...
هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم.
هر کجا آب ببینم.هر کجا دانه ببینم
هر کجا کوچ کنم به تو بر میگردم گردم
تو سنگ نزن.................میرنجم
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.