پاسخ ترس مردم با اعمال ترسی دیگر ! ( سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

پاسخ ترس مردم با اعمال ترسی دیگر ! ( سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وقتی مردم می ترسند ، فریاد می کشند !

اما و قتی فریاد حقه مردم را که نتیجه بیعدالتی ها و عدم رعایت قانون است ،

با اعمال ترسی عمیق تر و بیشتر پاسخ می دهند ،

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.