چاپلوسی پایانی برخود ! (سخن کوتاه)Author:mohammad kadkodaie | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

چاپلوسی پایانی برخود ! (سخن کوتاه)Author:mohammad kadkodaie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آنانی که با چاپلوسی و تملق  برای رضایت منِ پایان ناپذیر دیگران

دانسته و ندانسته تلاش میکنند ،

هرگز ، خود  گمشده و رو به پایان خویش را

نخواهند یافت !

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfn.blog.ir

عرفان و اعتراض
...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.