چرا؟ | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

چرا؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

من برای چی زنده ام؟ من که زندگی نمیکنم؟ دیگران برام تصمیم م می گیرند و من انجام میدم! اسم ش رو گذاشتم زندگی کردن این فقط نقش بازی کردن...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.