کشوری با چند میلیون آلزایمری! (یک سخن)Author:mohammad-k | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

کشوری با چند میلیون آلزایمری! (یک سخن)Author:mohammad-k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ما کم حافظه ترین  و بی وفاترین  مردم جهانیم !

بدیها و خوبیها را ، و قول و قرار وپیمان و شعارهایمان را

خیلی زود از یاد میبریم .

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.