گند بیشتر از این نزن | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

گند بیشتر از این نزن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رضا میتونی دقیقاً روشن کنی داری چیکار میکنی با زندگی ت و درس ت همه ش فکرم و خیال و رویاپردازی های بی دلیل و بی خوابی های شبانه داری گند میزنی دومین درس ت هم افتادی بسلامتی و خوشی آقا رضا چشمت روشن این ترم مشروط ِِ روی شاخه شه... رها کن رویاپردازی رو برس به زندگی ت چلاقی چیو میخواهی تغییر بدی؟ هیچی تغییر نمیکنه پس تو سخت ترش نکن ِِاز صبح حالا هم درس نخوندی یا رویاپردازی و یا انجام یکسری کارها که به تو هیچ ربطی پیدا نمیکند ...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.