یادهای تلخ و شیرین من و تو !Romance memories | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

یادهای تلخ و شیرین من و تو !Romance memories

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Romance memories

Poet:mohammad kadkhodaie

نمی خواهم از میان بروم

در میان خاطره های تلخ  گذشته ذهنت .

تا مبادا

چون به من می اندیشی ، غمگین شوی

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.