یک راستگو و یک جامعه دروغگو!(سخن کوتاه)Writer: mohammad kadkodaie | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

یک راستگو و یک جامعه دروغگو!(سخن کوتاه)Writer: mohammad kadkodaie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یک راستگو و یک جامعه دروغگو!(سخن کوتاه)

Writer: mohammad kadkodaie

تعجب نکنید !

در جامعه ای که دروغ عرف شده

وهمه به هم دروغ میگویند

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.