خدا نیستم ! ( پرواز با عرفان )I'm not God! (Flights with mysticism) Poetry: Mohammad Kadkhodaie | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

خدا نیستم ! ( پرواز با عرفان )I’m not God! (Flights with mysticism) Poetry: Mohammad Kadkhodaie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خدا نیستم ! ( پرواز با عرفان )

I'm not God! (Flights with mysticism)

Poetry: Mohammad Kadkhodaie

سکوت

زبان خداست  

کلام خدا   ؛

سکوت است  !

...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.