دنیا مثل شب زیباست … | دانلود فیلم با لینک مستقیم
...

دنیا مثل شب زیباست …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -بیا ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ 

ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ شب ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ شکلک ریز

ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﺴﺖ

ﻫﻮﺍﯾﺶ ﻫست

ﺧﺪﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺳﺮﻭﺩﯾﻢ 

ﻭ ﭼﻘﺪﺭﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﺳﺮﮐﺮﺩﯾﻢ

ﺭﻫﺎﯾﺶ ﮐﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﮕﺬﺭ

ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎ

ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ شکلک ریز
شبتون آروم و در پناه خدا


شکلک ریز


...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.